След падането | Боряна Росса

След падането | Боряна Росса

Изложбата на Боряна Росса “След падането” е резултат от нейно изследване посветено на представянето на пола в социалистическото и пост-социалистическото кино на СССР, Русия, България и Чехословакия. Обект на нейния интерес са различните модели на поведение пресъздадени във филмите – и традиционни и разграничаващи се от тях – и тяхната еволюция под влиянието на политическите и научно-технологични изменения в обществото. Изследването й обхваща 20-те години, минава през 50-те и 60-те години, падането на Берлинската стена и годините след това. Дълъг период белязан от утопията за новия човек на социализма, сексуалната революция на 60-те години, еманципацията на жените и пост-социалистическите полови и социални атавизми. Идеи моделирали представите за свободното осъществяване на човека, които често се спъват в реалностите на обществото.

В изложбата Боряна Росса представя видео инсталация от авторски възстановки на епизоди от избрани филми, в които се стреми да възкреси съществото на филмовите герои, да реактивира тяхната чувствителност, освободеност или нежелание да се подчинят на натиска на обществените нагласи. За проекта тя въвлича актьори живеещи в САЩ – чужди на културния и политическия контекст на оригиналните филми и така тества актуалността на дилемите на филмовия образ в друго време и място. Вътрешният конфликт на стремежът към свобода и границите на възможното са вълнували умовете създали забележителни бунтарски образи във филми като “Понеделник сутрин” 1967 на режисьорите Ирина Акташева и Христо Писков, “Маргаритки” 1968 на Вера Хитилова, “Стиляги” 2008 на Валерий Тодоровски (разгледан в паралел с маккартистката пропаганда), а героите от комедиите “Сърп и чук” 1994 и “Мисия Лондон” 2010 формирали новите пост-социалистически стратегии за изграждане на половата “нормалност”.

Изложбата е съпътствана от серия документални интервюта със създатели на филмите или пишещи за тях, разкриващи творческата мотивация, която ги е водила, вътрешните колебания, както и обструкциите неизменно съпътстващи осъществяването на една идея в пълнокръвен образ. Между тях са Ирина Акташева и Христо Писков, Иван Андонов, Геновева Димитрова, Илка Зафирова, Георги Мишев, Доротея Тончева.

Проектът се осъществява с подкрепата на: Foundation for Contemporary Arts Emergency Grant и с любезното съдействие на VIVACOM Art Hall.

Share Button