НеБългарите в София

©Антони Георгиев

След обиколката си из страната “НеБългарите” ще срещнат и своята публика в София. Заповядате на 20 октомври от 18:30 ч. във VIVACOM Art Hall на ул. “Генерал Гурко” 4. Можете да видите изложбата до 24 октомври.
Проектът “НеБългарите” е осъществен от Фондация Free Speech International в партньорство с “Мулти култи колектив” в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се опитва да адресира тези проблеми чрез образите и човешките истории на обикновени чужденци, които живеят тук.
Кои са хората, върху които с лекота се лепват стереотипи? Какви чувства изпитват американският предприемач и руският художник в София към втория си дом? Достатъчно сигурно ли е за един бежанец мюсюлманин от Близкия изток да се разхожда по българските улици? Лесно ли е да правиш собствен бизнес в България, ако лицето ти е с няколко нюанса по-светло – или по-тъмно?
“НеБългарите” идентифицира широк кръг хора – от Нова Зеландия до щата Вашингтон и от Пакистан до Великобритания, – живеещи в луксозни затворени комплекси в кварталите около София или в имигрантски общежития, и им задава въпроси за идентичността – тяхната идентичност по рождение и идентичността им на хора, живеещи в България. Отговорите им рисуват пъстра картина на техния живот, работа, радости и скърби.

Share Button