VOICES by JOTEVA & SHOPOV

VOICES

Joteva и Shopov представят VOICES: гласове от седем честоти на звука, светлината и съзнанието. В колаборативния си проект съавторите търсят паралелите между седем цвята от видимия спектър на светлината, седем тона в музикалната гама и седем енергийни центрове на човешкото тяло. За да анализират и представят тези съотношения, те използват експериментални фотографски и звуково-илюстративни методи, като многократно и дълго експониране, звуково-генерирани изображения (чрез метода cymatics) и синтезирани звуци. Посредством интерактивна технология, разработена специално за проекта, зрителят има възможността да илюминира седемте фотографии на Joteva със звука на Shopov само чрез присъствието си пред тях. По този начин, срещайки човека с картината пред него, инсталацията трансформира всеки наблюдател в активен участник.

Интерактивния проект е подкрепен от трите фотографски серии “Embodied Clefts”, “Pressed Passages” и “Harmony of Insights” на Jotevа. В тях тя прилага аналогови и експериментални фотографски техники, за да проследи неизбежното привличане между човека и Земята.

Проектът се осъществява с подкрепата на :
VIVACOM Art Hall (www.vivacomarthall.bg)
VIVACOM Fund (http://vivacomfund.bg/)
ArtExpress (www.artexpress.bg)
Reaktiv Studio (www.reaktiv.bg)

——-

Joteva and Shopov present VOICES: voices from seven frequencies of sound, light and consciousness. Within their collaborative project, the artists search for parallels between seven colors of the visible spectrum, seven tones of the octave, and seven energy centers within the human body. In order to analyze and present these intersections, they use experimental photographic and sound-illustrating methods like multiple and long exposures, sound-generated images (through cymatics) and synthesized sounds. Through the interactive technology used in the installation of the project, the viewer has the opportunity to illuminate the photographs taken by Joteva with the sound created by Shopov, merely by being present in front of them. In this way, by actively meeting the human body with the image in front of it, the installation transforms each viewer into an participant.

The interactive project is supplemented by the three photographic series “Embodies Clefts”, “Pressed Passages” and “Harmony of Insights” by Joteva. Within them, the artist uses analog and experimental photographic techniques to investigate the inevitable attraction between human and Earth.

The project is realized with the support of:
VIVACOM Art Hall (www.vivacomarthall.bg)
VIVACOM Fund (http://vivacomfund.bg/)
ArtExpress (www.artexpress.bg)
Reaktiv Studio (www.reaktiv.bg)

CVs:

Joteva:
Родена в България и отраснала в Лос Анджелис от 9 годишна възраст, Joteva е интер-медиен артист с фокус във визуалните изкуства. Изучава аналогова фотография в колежа на Санта Моника (2008-2010) и в Австралийския национален университет (2013), а впоследствие завършва изящни изкуства в Южнокалифорнийския университет (2010-2013). През последното десетилетие излага свои произведения в Европа, Северна Америка и Австралия. Творческата и практика често преплита експерименталната фотография със светлинно звукови инсталации и site-specific скулптури.

Born in Bulgaria and raised in Los Angeles, Joteva is an inter-media artist with a focus in visual arts. She studies analogue photography in Santa Monica College (2008-2010) and in the Australian National University (2013), and later earns her degree in Fine Arts from the University of Southern California (2010-2013). Throughout the last decade she exhibits her work across Europe, North America and Australia. Her creative practice interests a wide range of media: from experimental photography, to audio-visual installations and site-specific sculptures. https://joteva.squarespace.com/

Shopov:
Българският музикант, продуцент и визуален артист Иван Шопов / Cooh / Balkansky, завършва графика в националната художествена академия през 2006-та. Издавайки многобройните си музикални проекти за едни от най-големите лейбъли в света, Иван е представял изкуството и музиката си в Европа, Южна Америка, Азия и Австралия. Използва настоящите си експерименти в изящното изкуство като мост към музикалните му проекти.

www.ivanshopov.com

Bulgarian based music producer and visual artist Ivan Shopov (also known as Cooh / Balkansky) graduated printmaking from the National Academy of Arts in 2006. Releasing his various electronic music projects for some of the most established labels in the world, Ivan has performed and exhibited throughout Europe, South America, Asia and Australia. He currently uses his fine arts practice as a visual bridge to his music explorations.


Share Button