ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА проект на Тодор Тодоров

Елементална скулптура

Теорията на Тодор Тодоров ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА, като и редица авторски реализации в тази област, ще бъде представена с експозиция във VIVACOM Art Hall в периода 17 – 30 август.

Изложбата включва и световно значими явления в съвременната скулптура и архитектурата.

На 19 август, от 16:30 ч. авторът на проекта ще проведе презентация, в която ще представи ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА и конкретни предложения за интегрирането ѝ в урбанистичните и паркови пространства на своят роден град, София.
Целта на презентацията е публична дискусия, в която широката общественост, хората занимаващи се с визуални изкуства (дизайнери, архитекти, художници…) и представители на държавните институции ще се запознаят със съдържанието на проекта и амбицията му да се превърне в една уникална, представителна намеса в модерният облик на София.

Експозицията ще включва предимно авторски проекти и реализации които представят творческото кредо на Тодор Тодоров. В изложбата могат да бъдат видени кинетични макети, скулптури, визуализации и видеа, които дават най-пълна представа за същността на ЕЛЕМЕНТАЛНАТА СКУЛПТУРА и големия творчески опит в България и чужбина на автора. В цялостното му изследване представено в двете издания на български и английски, той засяга и много примери в скулптурата и архитектурата от различни известни автори, чийто произведения са примери за този вид нова скулптура. Определението скулптура – среда, скулптура – обект и скулптура пространство са нови понятия които той въвежда в теорията си и в подкрепа на това някои от представените проекти са ситуирани в хипотетични пространства на София, а други са вече реализирани в България и чужбина.

В експозицията ще бъдат показани и някои фотоси, представени в книгата ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА. Включени са някои постижения на чуждестранни автори като Джеймс Търел, Сусуму Шингу, Александър Калдер, Сантяго Калатрава, Исаму Ногучи, Джордж Рики, Тео Янсен и др. Основната мисия на експозицията е да въведе аудиторията в съвременното понятие ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА и неговата богата перспектива, както и да събуди интереса на творческа София към иновативни възможности за изкуство в градската среда. Тодор Тодоров е отличен на много световни форуми с тези свои произведения и представянето на теорията и изложбата предстои до края на годината да бъде показана в Грузия, а през следващата година във Великобритания и Япония.

Книгата на Тодор Тодоров е публикувана от издателствата Cambridge Scholars Publishing – 2013 и Алтера – 2014 г. В момента се изготвя превод на немски език.

Времеви период на експозицията: 17-30 август 2015 г.
Откриване 17 август (понеделник) от 18.30 ч.
Дискусията с презентацията 19 август

Повече информация за българското издание:
facebook – Елементална скулптура,

Повече информация за Тодор Тодоров:
todor.amateras.eu

Share Button