ОРИК – фестивал за независими артисти

Първото издание на ОРИК Фестивал за независими артисти ще се проведе от 5-ти до 11-ти септември в откритото пространство пред Телефонната палата на ул. Гурко в гр. София. Всяка вечер от 19:00 до 22:45 на сцената на ОРИК ще намерят изява над 100 професионални независими артисти из сферите на музика, балет, театър, визуални изкуства.
Участниците в това уникално по рода си събитие, в подкрепа на независимото творчество в България, оставащо скрито от масовата публика, са:
Jeremy?, SOUTHWICK, Maggie Alexieva Mey & Lolas Quartet, ACID FOLK FIVE, Ogi*23, Miroslava Katsarova & Quartet, FM (funky miracle), театралната постановка “Колега”, импро-театър “ШиЗи ИмПро” и “Импровизирай това”, модерна денс формация Derida dance.
ОРИК е платформа за изява на независими артисти, които правят професионална музика, денс, театър, визуални изкуства. ОРИК е за талантливи, смели, авангардни творци, които преследват призванието си и се занимават професионално с изкуство в България. ОРИК дава изява на творци, които институционалните сцени и големите комерсиални телевизии рядко подкрепят. ОРИК е за истинските, стойностните артисти с високи художествени критерии, с цели и мисия да правят обществото ни по-добро, по-духовно, по-облагородено чрез изкуство и култура.
В подкрепа на ОРИК Фестивал за независими артисти застанаха VIVACOM, SAMSUNG и Столична община.

Пълната програма на фестивала можете да прочетете тук.

VOICES by JOTEVA & SHOPOV

Joteva и Shopov представят VOICES: гласове от седем честоти на звука, светлината и съзнанието. В колаборативния си проект съавторите търсят паралелите между седем цвята от видимия спектър на светлината, седем тона в музикалната гама и седем енергийни центрове на човешкото тяло. За да анализират и представят тези съотношения, те използват експериментални фотографски и звуково-илюстративни методи, като многократно и дълго експониране, звуково-генерирани изображения (чрез метода cymatics) и синтезирани звуци. Посредством интерактивна технология, разработена специално за проекта, зрителят има възможността да илюминира седемте фотографии на Joteva със звука на Shopov само чрез присъствието си пред тях. По този начин, срещайки човека с картината пред него, инсталацията трансформира всеки наблюдател в активен участник.

Интерактивния проект е подкрепен от трите фотографски серии “Embodied Clefts”, “Pressed Passages” и “Harmony of Insights” на Jotevа. В тях тя прилага аналогови и експериментални фотографски техники, за да проследи неизбежното привличане между човека и Земята.

Проектът се осъществява с подкрепата на :
VIVACOM Art Hall (www.vivacomarthall.bg)
VIVACOM Fund (http://vivacomfund.bg/)
ArtExpress (www.artexpress.bg)
Reaktiv Studio (www.reaktiv.bg)

——-

Joteva and Shopov present VOICES: voices from seven frequencies of sound, light and consciousness. Within their collaborative project, the artists search for parallels between seven colors of the visible spectrum, seven tones of the octave, and seven energy centers within the human body. In order to analyze and present these intersections, they use experimental photographic and sound-illustrating methods like multiple and long exposures, sound-generated images (through cymatics) and synthesized sounds. Through the interactive technology used in the installation of the project, the viewer has the opportunity to illuminate the photographs taken by Joteva with the sound created by Shopov, merely by being present in front of them. In this way, by actively meeting the human body with the image in front of it, the installation transforms each viewer into an participant.

The interactive project is supplemented by the three photographic series “Embodies Clefts”, “Pressed Passages” and “Harmony of Insights” by Joteva. Within them, the artist uses analog and experimental photographic techniques to investigate the inevitable attraction between human and Earth.

The project is realized with the support of:
VIVACOM Art Hall (www.vivacomarthall.bg)
VIVACOM Fund (http://vivacomfund.bg/)
ArtExpress (www.artexpress.bg)
Reaktiv Studio (www.reaktiv.bg)

CVs:

Joteva:
Родена в България и отраснала в Лос Анджелис от 9 годишна възраст, Joteva е интер-медиен артист с фокус във визуалните изкуства. Изучава аналогова фотография в колежа на Санта Моника (2008-2010) и в Австралийския национален университет (2013), а впоследствие завършва изящни изкуства в Южнокалифорнийския университет (2010-2013). През последното десетилетие излага свои произведения в Европа, Северна Америка и Австралия. Творческата и практика често преплита експерименталната фотография със светлинно звукови инсталации и site-specific скулптури.

Born in Bulgaria and raised in Los Angeles, Joteva is an inter-media artist with a focus in visual arts. She studies analogue photography in Santa Monica College (2008-2010) and in the Australian National University (2013), and later earns her degree in Fine Arts from the University of Southern California (2010-2013). Throughout the last decade she exhibits her work across Europe, North America and Australia. Her creative practice interests a wide range of media: from experimental photography, to audio-visual installations and site-specific sculptures. https://joteva.squarespace.com/

Shopov:
Българският музикант, продуцент и визуален артист Иван Шопов / Cooh / Balkansky, завършва графика в националната художествена академия през 2006-та. Издавайки многобройните си музикални проекти за едни от най-големите лейбъли в света, Иван е представял изкуството и музиката си в Европа, Южна Америка, Азия и Австралия. Използва настоящите си експерименти в изящното изкуство като мост към музикалните му проекти.

www.ivanshopov.com

Bulgarian based music producer and visual artist Ivan Shopov (also known as Cooh / Balkansky) graduated printmaking from the National Academy of Arts in 2006. Releasing his various electronic music projects for some of the most established labels in the world, Ivan has performed and exhibited throughout Europe, South America, Asia and Australia. He currently uses his fine arts practice as a visual bridge to his music explorations.


ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА проект на Тодор Тодоров

Теорията на Тодор Тодоров ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА, като и редица авторски реализации в тази област, ще бъде представена с експозиция във VIVACOM Art Hall в периода 17 – 30 август.

Изложбата включва и световно значими явления в съвременната скулптура и архитектурата.

На 19 август, от 16:30 ч. авторът на проекта ще проведе презентация, в която ще представи ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА и конкретни предложения за интегрирането ѝ в урбанистичните и паркови пространства на своят роден град, София.
Целта на презентацията е публична дискусия, в която широката общественост, хората занимаващи се с визуални изкуства (дизайнери, архитекти, художници…) и представители на държавните институции ще се запознаят със съдържанието на проекта и амбицията му да се превърне в една уникална, представителна намеса в модерният облик на София.

Експозицията ще включва предимно авторски проекти и реализации които представят творческото кредо на Тодор Тодоров. В изложбата могат да бъдат видени кинетични макети, скулптури, визуализации и видеа, които дават най-пълна представа за същността на ЕЛЕМЕНТАЛНАТА СКУЛПТУРА и големия творчески опит в България и чужбина на автора. В цялостното му изследване представено в двете издания на български и английски, той засяга и много примери в скулптурата и архитектурата от различни известни автори, чийто произведения са примери за този вид нова скулптура. Определението скулптура – среда, скулптура – обект и скулптура пространство са нови понятия които той въвежда в теорията си и в подкрепа на това някои от представените проекти са ситуирани в хипотетични пространства на София, а други са вече реализирани в България и чужбина.

В експозицията ще бъдат показани и някои фотоси, представени в книгата ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА. Включени са някои постижения на чуждестранни автори като Джеймс Търел, Сусуму Шингу, Александър Калдер, Сантяго Калатрава, Исаму Ногучи, Джордж Рики, Тео Янсен и др. Основната мисия на експозицията е да въведе аудиторията в съвременното понятие ЕЛЕМЕНТАЛНА СКУЛПТУРА и неговата богата перспектива, както и да събуди интереса на творческа София към иновативни възможности за изкуство в градската среда. Тодор Тодоров е отличен на много световни форуми с тези свои произведения и представянето на теорията и изложбата предстои до края на годината да бъде показана в Грузия, а през следващата година във Великобритания и Япония.

Книгата на Тодор Тодоров е публикувана от издателствата Cambridge Scholars Publishing – 2013 и Алтера – 2014 г. В момента се изготвя превод на немски език.

Времеви период на експозицията: 17-30 август 2015 г.
Откриване 17 август (понеделник) от 18.30 ч.
Дискусията с презентацията 19 август

Повече информация за българското издание:
facebook – Елементална скулптура,

Повече информация за Тодор Тодоров:
todor.amateras.eu