(Не)Видими – фотография за социална промяна

Не-Видими - фотография за социална промяна

Съвместна фотографска изложба на студенти от курс “Психология на фотографията” към Нов български университет и автори от три социални групи.

Ръководител и куратор: Анастасия Грозева

Екип: доц. д-р Динамир Предов, д-р Енчо Найденов, Александър Нишков

22 юни – 28 юни 2015г.
VIVACOM Art Hall

Откриване: 22 юни (понеделник) от 19.00 часа в галерия “VIVACOM Art Hall”, София, ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” 4

“Ако не съществуваше чуждият поглед, моите очи сами за себе си наистина нямаше да знаят какво виждат” – Луиджи Пирандело

Изложбата (Не)видими е изследване на човешките отношения през погледа на студенти по фотография от курса “Психология на фотографията” към Нов български университет с ръководител Анастасия Грозева и участници от три уязвими социални групи – деца, лишени от родителска грижа, деца с проблеми в развитието и възрастни от дом за ветерани на културата и изкуството. Чрез методите на фотографията зрителят ще може да се доближи до света на участниците и да съпреживее техните емоции.

Изложбата има за цел да покаже един различен подход в социалната фотография, в методите на обучение и в отношението към другото човешко същество.

Има за цел да повдигне темата за ставането “видим” чрез отношението на другия. За “раждането” на всеки един от нас чрез “погледа” на другия.

Повдига темата за терапевтичната страна на фотографията за участниците, фотографите и зрителите.

Share Button