White Sea, Black Sea

© Йенс Улоф Ластхейн

На 29 май от 19:00 часа, в рамките на ДОМА Арт Фест, във VIVACOM ART HALL ще се проведе официалното откриване на изложбата „Бяло море, Черно море“ (White Sea, Black Sea)на шведския фотограф Йенс Улоф Ластхейн. В рамките на събитието артистът ще представи работите си и ще разговаря с публиката.

За „Бяло море, Черно море / White Sea, Black Sea”:
След падането на Желязната завеса, настъпва драматична промяна за страните на Изток от старата граница. През това време се очертава нова разделителна линия , която съвпада точно с източната граница на Европейския съюз.
От Гибралтар до Урал, ние се смятаме за Европейци, дори и да притежаваме множество различия. Границите всъщност биха могли да водят до никъде. Кое е важното за припознаване на нашите идентичности? Никой не се съмнява, че парижаните са западноевропейци, а в московчаните – източноевропейци, но какви са хората по средата? Балтийските страни сега се считат за западни държави – но не и Калининград, въпреки разположението си на запад от Литва. „Бяло море, Черно море“ е едно визуално пътешествие по граничната линия между Западна и Източна Европа, от Архангелск на север до Одеса на юг – моменти във времето и фрагменти от живота в една погранична зона в преход.

Йенс Улоф Ластхейн е роден през 1964 г. в Швеция. Работи и живее в Стикхолм. Ластхейн е фотограф и изследовател. Обича да обикаля из Азия и Източна Европа, преследвайки ярките етнически особености, използва широк обектив, който изменя представата за перспектива. Кадрите му са изпълнени с динамика и контраст. Работи с множество списания и медии, както и по самостоятелни проекти. Има над 50 самостоятелни изложби по света, цели три от които биха могли да се видят в рамките на ДОМА Арт Фест: Нордика. Ластхейн получава наградата Leica Oskar Barnack през 2010 г.

ДОМА Арт Фест: Нордика ще се проведе в датите 28.05 – 20.06 в София и Пловдив, следете за актуална информация на сайта www.domaartfest.com както и на Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/DomaArtFestival
***
ДОМА 2015: Нордика се осъществява с финансовата подкрепа на Северния културен фонд, Шведски културен фонд IASPIS, Министерство на културата на Република България, НФ „Култура“, Програма „Култура“ на Столичната община, Фондация CREDO BONUM, Посолствата на Кралство Дания, Република Исландия, Кралство Норвегия, Република Финландия, Кралство Швеция в София, както и с подкрепата на Културен център и катедра „Германистика и Скандинавистика“ към СУ „Св. Климент Охридски“, КИА Моторс България и др. Фестивалът се осъществява и с подкрепата на Почетния консул на Исландия в София.

***
On May 29, at 19:00 in VIVACOM ART HALL will be held the official opening of the exhibition “White Sea Black Sea” of the Swedish photographer Jens Olof Lastheyn. Within the event the artist will present his works and will have a conversation with the audience. The exhibition is as a part of DOMA Art Festival: Nordica.
For “White Sea Black Sea”:
Since the fall of the iron curtain, dramatic change has come to the countries east of the old border. During this time a new dividing line emerged, running right along the eastern boundary of the European Union.
From Gibraltar to the Urals, we consider ourselves Europeans even if our differences are many. And borders can be drawn just about anywhere. Which lines are important for our own identities? No one doubts that Parisians are Western Europeans and Muscovites are Eastern Europeans, but what about the people in between? The Baltic states are now considered Western countries – but not Kaliningrad, despite its location to the west of Lithuania.

White Sea Black Sea is a visual journey in the borderland between Eastern and Western Europe, from Arkhangelsk in the north to Odessa in the south – moments in time and fragments of lives from a borderland in transition.
Jens Olof Lasthein was born in 1964 in Sweden. Currently lives and works in Stockholm. Lasthein is a photographer and an explorer .He frequently travels to Asia and Eastern Europe and these places are his muse. His photographs bring a sense of authenticity and capture the right moment. They entirely immerse in the atmosphere and the sense of reality makes objects almost alive. Lasthein has made more than 50 solo exhibitions in galleries, museums and festivals worldwide. In 2010 Lasthein recieves the award Leica Oskar Barnack.

Share Button