И словото стана плът

И словото стана плът

Заповядайте на 23 юли от 19.00 ч. в пространството на Телефонната палата, където ще бъде открита изложбата “И словото стана плът”.

Изложбата “Verbum caro factum est” или “И словото стана плът” е колективен проект реализиран през 2012 г. за придобиване на магистърска степен на студенти от СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Семиотика и педагогика на изобразително изкуство”.

Четиримата автори Виолета Апостолова/Лети, Красимира Дренска, Полина Петрова и Цвета Петрова са вдъхновени от романа на сръбския писател Милорад Павич – “Хазарски речник”.

Основна изходна точка в графичните и живописни работи е текстът, като изразно средство – не само на концептуално ниво, но и като чисто типографски или визуален елемент.  Следвайки духа на многопластовия “Хазарски речник”, всеки от авторите представя своите лични разбирания и търсения в творчески и в идеен план. Те засягат въпроси, разисквани в романа, които се оказват изключително актуални за съвремието ни – теми за идентичност, вяра и познание, въпроси за другостта в едно общество на масова култура и унификация, размисли върху преживяването на съня и мястото на жената в съвременния социум. Изложбата е показвана вече в Монтана и Силистра през 2013.

В периода от 22 юли до 3 август тя ще е представена на вниманието и на софийската публика в изложбената зала на телефонната палата VIVACOM Art Hall. Експозицията е отворена за посещение всеки ден от 9.00 до 19.00 часа.

Share Button