Гутай – невероятна площадка за игри


  • NASAKA Senkichirō and YOSHIHARA Michio, Work, 1970 снимка: © Solomon R. Guggenheim Foundation


  • Shimamoto Shōzō making a painting by hurling glass bottles of paint against a canvas at the 2nd Gutai Art Exhibition, Ohara Kaikan, Tokyo, ca. October 11–17, 1956 снимка: © Solomon R. Guggenheim Foundation


  • SHIRAGA Kazuo, Wild Boar Hunting II, 1963 снимка: © Solomon R. Guggenheim Foundation


  • Covers of Gutai 1–9, 11, 12, and 14 (1955–65) снимка: © Solomon R. Guggenheim Foundation снимка: © Solomon R. Guggenheim Foundation


  • TANAKA Atsuko, Work (Yellow Cloth), 1955 снимка: © Solomon R. Guggenheim Foundation


  • YOSHIHARA Jirō, Please Draw Freely, 1956 снимка: © Solomon R. Guggenheim Foundation


  • MOTONAGA Sadamasa, Work (Water), 1956 (new commission 2011) © Motonaga Nakatsuji Etsuko

Какво носи в себе си традиционният материал, който художникът използва за създаване на произведения? Отговорът търсим в изложбата на арт група Гутай в музея „Соломон Гугенхайм“ в Ню Йорк.

В духа на пролетната програма на VIVACOM Art Hall, която представя стойностни образци на азиатското съвременно изкуство, в рубриката кARTa на блога ни, гостуваме на ретроспективната изложба на японската арт група Гутай: “Gutai : Splendid Playground” в музея „Соломон Гугенхайм“ в Ню Йорк от 25 февруари до 8 май 2013 г. представя.

Първата творба, която посреща гостите на влизане в музея, е обновена версия на впечатляващата “Работа (Вода)” на Мотонага Садамаса. Мрежа от прозрачни пластмасови тръби, кръстосващи се във високите части на ротондата и обединяващи се в центъра й, сякаш се извиват под тежестта на оцветена вода и пречупват влизащата отвън светлина под различен ъгъл. Първоначално изпълнена и представена от художника във външна среда през 1956 г., работата е пресъздадена за пръв път в музейно пространство през 2011 г., малко преди смъртта на автора.

„Gutai: Splendid Playground” включва 145 творби на 25 художници от артистичният кръг Гутай, който повдига духа на следвоенната художествена сцена в Япония между 1954 и 1972 година. Изложбата е първата голяма експозиция на арт групата в Северна Америка и представлява обзорно изследване на творчеството на артистите от Гутай, определян от азиатския куратор Александра Мънроу като “най-влиятелния следвоенен авангарден колектив.”

Арт група Гутай е основана от художника, критик и учител Джиро Йошихара, който допринася за превръщането на арт колектива в легенда. Манифестът им се заключава в краткото, но многозначно и многопластово „Всичко може да бъде претворено в изкуство“. За тях не е задължително използването на традиционни изразни средства – може да се твори навсякъде и със всичко. Членовете на групата експериментират с  различни материи, субстанции, материали, които използваме в ежедневието си: вместо четка използват ръцете си, вместо платно – калта, улицата, парка. Така създават нови форми на изкуство, които съчетават в различни стилове като пърформънс, живопис, интерактивна среда, и полагат основата за експерименталното изкуство в световен мащаб. През своето осемнайсетгодишно съществуване, арт група Гутай изгражда собствен и автентичен стил и създава изключително въздействащо ново изкуство.

Експозицията в музея „Соломон Гугенхайм“  представя творбите на Гутай разделени в шест основни теми, всяка от които очертава основните аспекти в работата на групата:

Play/Игра

Concept/Концепция

Network/Мрежа

The Concrete/Конкретността

Performance Painting/Живописен пърформънс

Environment/Среда

Наред със съзерцателното опознаване на творбите, посетителите могат да прелистят и албум със снимки, документиращи връзката, която артистите от група Гутай създават със света на изкуството в и извън Япония, и да се запознаят отблизо със селекцията от корици и статии от влиятелния журнал на Гутай, който спомага за утвърждаването на групата в световен мащаб.

В духа на спонтанността и колаборацията в творчеството, очертани в „Манифест на Гутай“, към посетителите е отправено предизвикателство: всеки има възможност да се създаде собствено произведение, използвайки за основа картината на Джиро Йошихара „Please Draw Freely“.

Gutai: Splendid Playground представя пълната гама от смели и новаторски проекти в творчеството на арт група Гутай. Всеки материал, който би могъл да се превърне в изкуство, вече е използван в работите на Гутай.

Share Button