Европейските майстори на 20 век

  • Fernand Leger

    Fernand Leger

  • Fernand Leger

    Fernand Leger

  • Picasso_Balley Dancers

    Picasso_Balley Dancers

Дали, Пикасо, Мирό, Леже, Шагал и Дюфи представя новооткритото пространство за култура и изкуство VIVACOM Art Hall. Селекцията обединява оригинални графики, създавани по различно време, но почти всички пресъздали духа на Париж и френския авангард. Сред литографиите, които могат да бъдат видени, са артистичните портрети на Пикасо и малко показвани творби от серията The Ballet Dancers, библейските сюжети на френския модернист Шагал и испанския сюрреалист Дали, цветните акорди на Жоан Мирό, вдъхновени от града творби на Леже. 

За емблема на експозицията кураторите са избрали „Градът” („La Ville”, 1959) на Фернан Леже. През лятото на 1918 г. и следвоенната демобилизация популярният френски кубист посвещава творчеството си на големи композиции, пресъздаващи погледа на артиста към всеки един вълнуващ аспект на града. Сред акцентите в експозицията е и „Портрет на Дора Маар”, цветна оригинална литография от Пабло Пикасо (Ателие Мурло, Париж, 1954), създадена, за да илюстрира „Война и мир”.

Интересен поглед върху темата за балетното изкуство представя серия от офорти на Пикасо, изпълнени върху медна плоча. Те са интерпретация на негови по-ранни рисунки на балетни танцьори, по време на съвместния му живот с руската балерина Олга Хохлова. Серията е отпечатана през 1940 г. в тираж от 300 екземпляра.

Произведенията в изложбата „Европейските майстори на 20 век” са от богатата колекция на Галерията за модерно изкуство и някои от тях вече са излагани пред софийската публика, други са по-малко познати. Творбите са изключително ценни и в лимитиран тираж. Могат да бъдат видени във VIVACOM Art Hall от 20 февруари до 15 март.

 

 

Share Button